Om På vei

På vei Lærerressurs 

Nettstedet til På vei (2012) inneholder Nettressurs for elever (gratis) og Lærerressurs. Adressen er pavei.cappelendamm.no.

Lærerlisensen gir tilgang til omfattende digitale ressurser:

- Tavlebøker er et presentasjons- og planleggingsverktøy først og fremst for læreren. Den skal bidra til at du kan samle fokus i gruppa di og presentere hovedtrekkene i det stoffet elevene skal jobbe med. Her kan du legge inn lenker til filmer, bilder, sanger m.m. som du ønsker å bruke i timene. Lærerlisensen gir tilgang til tavlebokversjon av både På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. I tekstboka kan du spille av lydsporene til tekstene som ligger på Elev-CD-en. Du finner instruksjonsfilm og generell informasjon om Cappelen Damms tavlebøker på nettsiden tavleboka.no. Tavlebøkene erstatter ikke tekstbok og arbeidsbok.

- Bildesamlinger med bilder og tegninger fra både tekst- og arbeidsboka.  

- Veiledning og undervisningsforslag til hvert kapittel

- Ulike tilleggsoppgaver til hvert kapittel, for eksempel kryssord, autentiske tekster, spill. Her er det blant annet oppgaver i tekstforståelse der deltakerne kan trene på å forstå skjemaer og hovedbudskap i informasjonsmateriell på samme måte som i Norskprøvene.

- Fasit til arbeidsboka

- Tekster til lytteoppgavene i arbeidsboka

- Prøver til hvert 3. kapittel: Prøvene oppsummerer mye av stoffet fra de tre foregående kapitlene. Prøvene inkluderer lytteprøver. Tekstene ligger også i lærerressursen.

- Før prøven: Før prøvene kan læreren bruke tilleggsoppgavene som heter Før prøven. Dette er spørreskjemaer som skal bevisstgjøre deltakerne om hva de har lært til nå.

 
På vei Nettoppgaver/elevressurs
Nettoppgavene for elevene er gratis og vil være til uvurderlig hjelp for elevene. Nettstedet inneholder oppgaver til hvert kapittel som trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, setningsoppbygging og vokabular. Elevene får direkte tilbakemelding på svarene. Lydinnspillinger av alfabetet, ord, setninger og uttrykk i kapitlene fins også her, slik at elevene kan øve på egen hånd.

Velkommen til På vei Tavlebøker
Når du logger deg inn på tavlebøkene, vil du finne både tekstboka og arbeidsboka i bokhylla. Tavlebøkene er tilrettelagt for bruk på digital tavle, men egner seg også godt på pc/mac og med projektor.   

Du er allerede logget inn på «På vei læreressurs», men du må foreløpig logge deg på en gang til før du kommer til tavlebøkene.

Lag dine egne versjoner av tavlebøkene tilpasset ulike grupper
Standardversjonen fra forlaget heter «Versjon 1». Du kan legge til flere ressurser og lagre ulike versjoner av tavlebøkene som er tilpasset undervisningsopplegget ditt til ulike elevgrupper.