Om På vei

Nettstedet til På vei (2012) inneholder Nettressurs for elever (gratis) og Lærerressurs. Adressen er pavei.cappelendamm.no.

På vei Lærerressurs inneholder:

Bildesamlinger med bilder og tegninger fra både tekst- og arbeidsboka.

Lydinnspillinger til alle kapitler hentet fra På vei Elev-cd.

Ulike tilleggsoppgaver til hvert kapittel, for eksempel kryssord, autentiske tekster, spill. Oppgaver i tekstforståelse gir øvelse i å forstå skjemaer og hovedbudskap i informasjonsmateriell på samme måte som i Norskprøvene.

Veiledning og undervisningsforslag til hvert kapittel

Fasit og tekster til lytteoppgavene i arbeidsboka

Prøver til hvert 3. kapittel: Prøvene oppsummerer mye av stoffet fra de tre foregående kapitlene. Prøvene inkluderer lytteprøver. Tekstene ligger også i lærerressursen.

Før prøven: Før prøvene kan læreren bruke tilleggsoppgavene som heter Før prøven. Disse spørreskjemaene bevisstgjør deltakerne om hva de har lært til nå.

Tavlebøker er et presentasjons- og planleggingsverktøy først og fremst for læreren. Vis tekstbok og arbeidsbok på vegg i klassen. Tavleboka bidrar til at du kan samle fokus i gruppa og presentere hovedtrekkene i stoffet. Her kan du legge inn egne lenker til filmer, bilder, sanger m.m. Tekstboka inneholder lydinnspillingene på Elev-CD-en.

Du finner instruksjonsfilm og generell informasjon om Cappelen Damms tavlebøker på nettsiden tavleboka.no. Tavlebøkene erstatter ikke tekstbok og arbeidsbok.

Lag dine egne versjoner av tavlebøkene tilpasset ulike grupper
Standardversjonen fra forlaget heter «Versjon 1». Du kan legge til flere ressurser og lagre ulike versjoner av tavlebøkene og dermed tilpasse undervisningsopplegget til ulike elevgrupper.

På vei Nettoppgaver/elevressurs
Nettoppgavene for elevene er gratis og vil være til uvurderlig hjelp. Oppgavene til hvert kapittel trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, setningsoppbygging og vokabular.

Lydinnspillinger av alfabetet, ord, setninger og uttrykk i kapitlene gjør at elevene kan øve på egen hånd.