Rettigheter

Alle rettigheter til http://pavei.cappelendamm.no/ (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Illustrasjoner: Tilleggsoppgavene er illustrert av Solveig Lid Ball, Anja Grøndal og Greg Seal. Foto er fra Thinkstock og Fotolia.

Forfattere: Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Redaktør: Liv Veum Seljevold

Programmering: Ravn Webveveriet AS

Ansvarlig for sidene er Cappelen Damm AS.